Vkládání interaktivních tras a map

Trasy které dokumentují vaše sportovní výkony můžete vkládat jednoduše do článků ve formě jednoduchého kódu. Kód získáte po nahrání souboru typu GPX přes administraci a menu v položce WP GPX Maps. Na této stránce vidíte všechny své GPX soubory a tzv. Shortcode který vložíte do článku, následně bude systémem přetvořen v krásnou mapu s vaší trasou. Shortcode můžete kreativně doplnit a vylepšit tím výsledek, jako napřiklad změnit typ mapy, barvu trasy, či zobrazit výškový, rychlostní či tepový profil. Důležité je aby GPX tyto informace číst více ...